№20512
Назва проекту: Комплекс готелю «VILLA FOUR ROOMS».
Номінація: Проект у сфері готельного та туристичного бізнесу.
Категорія: Реалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор: Ільченко Сергій Анатолійович.
Склад команди: Сергій Ільченко, Дмитро Носовський, Марія Голубка, Анастасія Середницька, Гліб Сємякін, Ілля Чаплигін, Олександр Дронов.
Назва компанії: «СТУДІЯ ІЛЬЧЕНКА».
Контактні дані: +38 067 93 77 777, сайт: http://studiia-ilchenka.ua.
E-mail: ilchenkostudio@gmail.com.
Опис проекту: Формат проекту готелю " VILLA FOUR ROOMS" можна окреслити як «поглинання», бо ззовні це більш схоже на трансформацію та поглинання об'єктом довколишніх просторів та сусідніх будинків. Процес змін розтягнутий у часі з 2012 по 2018 роки стає майже еволюційним.
Основний об'єм готелю з 24 номерами та рестораном Чемодан збудовано у 2012 році. Окремий блок з 8 апартаментів – є реконструкцією традиційного житлового будинку що закінчено у 2016. У 2018 році комплекс було доповнено залою ресторану на 100 місць, об'єм якої завершив формування затишного патіо.
Поява цього комплексу змінила фрагмент приватної забудови, що дивом опинився у тлі великого міста, додавши нові функції та публічні простори.
Фасади було виконано з цегли місцевого виробництва відповідно до принципів сталого розвитку.
Місце реалізації проекту: м. Харків, Україна.
Площа проекту: 2 389 м2.

Project name: VILLA FOUR ROOMS hotel complex.
Nomination: Project in the field of hotel and tourism business.
Category: Realized commercial object.
Leading architect: Ilchenko Sergey Anatolyevich.
Team members: Serhiy Ilchenko, Dmytro Nosovsky, Maria Holubka, Anastasia Serednytska, Glib Semyakin, Ilya Chaplygin, Oleksandr Dronov.
Company name: "ILCHENKO STUDIO".
Contact details: +38 067 93 77 777, website: http://studiia-ilchenka.ua.
E-mail: ilchenkostudio@gmail.com.
Project description: The project format of the hotel "VILLA FOUR ROOMS" can be described as "absorption", because from the outside it is more like the transformation and absorption of the object of the surrounding areas and neighboring houses. The process of change stretched over time from 2012 to 2018 is becoming almost evolutionary.
The main volume of the hotel with 24 rooms and a restaurant Suitcase was built in 2012. A separate block of 8 apartments - is a reconstruction of a traditional residential building that was completed in 2016. In 2018, the complex was supplemented by a restaurant hall for 100 seats, the volume of which completed the formation of a cozy patio.
The appearance of this complex changed a fragment of private buildings, which miraculously appeared in the background of a large city, adding new features and public spaces.
The facades were made of locally produced bricks in accordance with the principles of sustainable development.
Project location: Kharkiv, Ukraine.
Project area: 2,389 m2.
№20008
Назва проекту: Відпочинковий будиночок «Асгард».
Номінація: Проект у сфері готельного та туристичного бізнесу.
Категорія: Реалізований комерційний об'єкт.
Склад команди: Губарь Сергій, Аліна Губарь-Саніна.
Назва компанії: GAB ARCHITECTS.
Контактні дані: +38 067 447 10 70.
E-mail: architectsgab@gmail.com.
Опис проекту: Асгарди вписані так, що не зрубано ні одного дерева. В деяких будинках на балконі є отвори в підлозі, звідки ростуть дерева. Будинок стоїть на палях, з 3-х сторін фасади оббиті деревом, пофарбовані темним кольором, а одна сторона – це велике панорамне вікно, яке стирає межі між будинком та природою. Дуже цікаво відвідати цей будинок у різні пори року, та побачити як міняється краєвид за вікном та будинок ззовні.
Інтер'єр розроблений в сучасному стилі, використані природні матеріали. В будинку є все необхідне для комфортного відпочинку двох людей: комфортне ліжко з USB-зарядкою та LED-підсвіткою, кавова машина Nespresso, чайник, книга Хьюге, гардероб, та всі додаткові аксесуари. Також в будинку запроектована тепла підлога.
Місце реалізації проекту: Відпочинковий комплекс «Бухта Вікінгів» , с.Старе, Львівська обл., Україна.

Project name: Holiday house "Asgard".
Nomination: Project in the field of hotel and tourism business.
Category: Realized commercial object.
Team members: Serhiy Gubar, Alina Gubar-Sanina.
Company name: GAB ARCHITECTS.
Contact details: +38 067 447 10 70.
E-mail: architectsgab@gmail.com.
Project description: Asgard is inscribed so that not a single tree is cut down. In some houses, the balcony has holes in the floor where trees grow. The house stands on stilts, on 3 sides the facades are upholstered in wood, painted dark, and one side is a large panoramic window that blurs the boundaries between the house and nature. It is very interesting to visit this house at different times of the year, and see how the landscape outside the window and the house outside change.
The interior is designed in a modern style, using natural materials. The house has everything you need for a comfortable stay for two people: a comfortable bed with USB charging and LED lighting, Nespresso coffee machine, kettle, Hughes book, wardrobe, and all additional accessories. The house also has a heated floor.
Location of the project: Viking Bay Recreation Complex, Stare village, Lviv region, Ukraine.
№20009
Назва проекту: Відпочинковий будиночок «Вігрід».
Номінація: Проект у сфері готельного та туристичного бізнесу.
Категорія: Реалізований комерційний об'єкт.
Склад команди: Губарь Сергій, Аліна Губарь-Саніна, Андрущак Назарій, Рибак Юлія.
Назва компанії: GAB ARCHITECTS.
Контактні дані:
+380 067 447 10 70.
E-mail: architectsgab@gmail.com.
Опис проекту: Скандинавський стиль будиночку і величезне панорамне вікно створюють відчуття простору і стирають межі між будиночком і лісом.Це гарні апартаменти з двома спальнями, вітальнею та невеликою кухнею — чудове рішення для двох сімей або однієї великої родини. В одній кімнаті є велике двоспальне ліжко, а в іншій — три ліжка-трансформери (їх можна використовувати окремо або поєднати). Номер має величезні панорамні вікна. Звідки можна насолоджуватися краєвидами лісу на великій терасі біля будиночку.
Місце реалізації проекту: Відпочинковий комплекс «Бухта Вікінгів» , с.Старе, Львівська обл., Україна.

Project name: Vigrid Holiday Home.
Nomination: Project in the field of hotel and tourism business.
Category: Realized commercial object.
Team members: Gubar Serhiy, Alina Gubar-Sanina, Andrushchak Nazariy, Rybak Yuliya.
Company name: GAB ARCHITECTS.
Contact details: +38 067 447 10 70.
E-mail: architectsgab@gmail.com.
Project description: Scandinavian style house and a huge panoramic window create a feeling of space and blur the boundaries between the house and the forest. This is a beautiful apartment with two bedrooms, living room and small kitchen - a great solution for two families or one large family. One room has a large double bed and the other has three transformer beds (they can be used separately or in combination). The room has huge panoramic windows. From where you can enjoy the views of the forest on the large terrace near the house.
Location of the project: Viking Bay Recreation Complex, Stare village, Lviv region, Ukraine.
№20059
Назва проекту: Готель на пляжі в Грибовці.
Номінація: Проект готельно-туристичного бізнесу
проект ГАП та склад команди: Дмитро Сівак, Стефан Гуртовой
Назва компанії: Sivak + Partners
Контактні дані: +38 093 526 86 36 mail@dmitriysivak.com
Короткий опис проекту: Композиція комплексу імітує традиційну для Одеси схему літнього відпочинку - легкі сезонні індивідуальні споруди на 1 сім'ю - але збирає їх на загальній платформі, в якій розміщуються кафе і адміністрація. «Колиби» зібрані з металоконструкцій з навісними перфорованими віконницями.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: Грибовка, УкраїнаProject name: Beach hotel in Gribovka
Actual Status: Project
Chief Architect and Team Members: Dmitriy Sivak, Stefan Gurtovoy
Company name: Sivak + Partners
Contact details: +38 093 526 86 36 mail@dmitriysivak.com
Вrief description of the project: The composition of the complex imitates the traditional for Odessa summer vacation scheme – light seasonal individual buildings for 1 family – but collects them on a common platform in which the café and administration are located. "Huts" are assembled from metal structures with hinged perforated shutters.
Project year: 2018
Project location: Gribovka, Ukraine
№20010
Назва проекту: Відпочинковий будиночок «Мідгард».
Номінація: Проект у сфері готельного та туристичного бізнесу.
Категорія: Реалізований комерційний об'єкт.
Склад команди: Губарь Сергій, Аліна Губарь-Саніна, Андрущак Назарій, Рибак Юлія.
Назва компанії: GAB ARCHITECTS.
Контактні дані: +38 067 447 10 70.
E-mail: architectsgab@gmail.com.
Опис проекту
: Архітектура це не лише камінь, цегла чи гарні меблі. Перш за все це простір, у якому хочеться жити, мріяти, розвиватися, виховувати своїх дітей і насолоджуватися естетикою того, що тебе оточує. Можливо спершу це лише одна кімната, одна будівля, але згодом це вже наші улюблені локації, міста та країни.Такий особливий простір, який дозволяє розпрямити плечі, вдихнути на повні груди та почуватися "у своїй тарілці" , ми прагнули створити в будиночках Huge.
У "Мідгарді" ви побачите ліжка-трансформери, на яких можна відпочивати як разом, так і окремо. У будиночку є ванна кімната з душовою кабіною. До ваших послуг — цілодобове обслуговування номерів.
Місце реалізації проекту: Відпочинковий комплекс «Бухта Вікінгів» , с.Старе, Львівська обл., Україна.

Project name: Midgard Holiday Home.
Nomination: Project in the field of hotel and tourism business.
Category: Realized commercial object.
Team members: Gubar Serhiy, Alina Gubar-Sanina, Andrushchak Nazariy, Rybak Yuliya.
Company name: GAB ARCHITECTS.
Contact details: +38 067 447 10 70.
E-mail: architectsgab@gmail.com.
Project description: Architecture is not just stone, brick or beautiful furniture. First of all, it is a space where you want to live, dream, develop, raise your children and enjoy the aesthetics of what surrounds you. At first it may be just one room, one building, but later it is our favorite locations, cities and countries.
In "Midgard" you will see beds-transformers on which it is possible to have a rest both together, and separately. The house has a bathroom with shower. 24-hour room service is available.
Location of the project: Viking Bay Recreation Complex, Stare village, Lviv region, Ukraine.
№20011
Назва проекту: Відпочинковий комплекс «Мармуровий палац».
Номінація: Проект у сфері готельного та туристичного бізнесу.
Категорія: Неарелізований комерційний об'єкт.
Статус на поточний момент: В процесі реалізації.
Склад команди: Губарь Сергій, Андрущак Назарій, Рибак Юлія.
Назва компанії: GAB ARCHITECTS.
Контактні дані: +38 067 447 10 70.
E-mail: architectsgab@gmail.com.
Опис проекту: Проектна пропозиція будівництва об'єкту в м. Моршин, Стрийського району, Львівської області передбачає, будівництво нового одноповерхового відпочинкового комплексу, облагородження існуючої території – замощення, улаштування газонів.
Проектована будівля складається з адміністративно-побутових приміщень та приміщення басейну . У даній будівлі розміщено відпочинкові приміщення та зал з басейном. Площа забудови становить – 1 185 м2.
Місце реалізації проекту: Україна, м. Моршин, Стрийський р-н, Львівська область.

Project name: Recreation complex "Marble Palace".
Nomination: Project in the field of hotel and tourism business.
Category: Unrealized commercial object.
Current status: In progress.
Team members: Gubar Serhiy, Andrushchak Nazariy, Rybak Yuliya.
Company name: GAB ARCHITECTS.
Contact details: +38 067 447 10 70.
E-mail: architectsgab@gmail.com.
Project description: The project proposal for the construction of the facility in Morshyn, Stryy district, Lviv region envisages the construction of a new one-storey recreation complex, improvement of the existing territory - paving, arrangement of lawns.
The designed building consists of administrative and domestic premises and a swimming pool. This building has lounges and a lounge with pool. The building area is 1,185 m2.
Location of the project: Ukraine, Morshyn, Stryj district, Lviv region.
№20030
Назва проекту: "На небі".
Номінація: Проект у сфері готельного та туристичного бізнесу.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор та склад команди: Шумелда Оксана Степанівна, Цілінська І. С., Возняк В. В.
Назва компанії: Студія дизайну та архітектури O. M. SHUMELDA.
Контактні дані: тел: +38 098 825 11 08, kredens@ukr.net, kredens4@ukr.net.
Опис проекту: Проект "НА НЕБІ"– місце внутрішнього діалогу з природою. Це втеча від зовнішнього світу та пошук емоційного відновлення людини. Відпочинковий комплекс є доповненням та своєрідним продовженням ландшафту, де будівля не відволікає від змісту. Це і було одним з найголовніших завдань, які ми ставили перед собою на початку проектування. Просторі обрії Карпат та складний рельєф, з можливістю зсувів, диктували свої умови. Фасад,– не просто завершення будівлі – завдяки дзеркальності , простим формам та панорамним вікнам наче розчиняється та інтегрується в середовище. І, незважаючи на велику площу (загальна площа–1400 м2, з яких 920 м2– це площа забудови, 495 м2 площа озеленення та 390 м2 мощення), нам вдалося домогтися асиміляції архітектури та природи, зберегти настрій спокою та рівноваги. Паркінг, технічні та складські приміщення ми розмістили на підземному рівні. Номери та усі адміністративні зони– перший та другий поверхи. Крім того тут є ресторан, сауна та просторі тераси. Номери розраховані на сімох людей і включають спальне місце, санвузол, невелику кухню та лаунж-зону. Загальну лінію будівлі формують чотири блоки, зміщені по горизонтальній осі, а білий колір підкреслює аскетичний дух місцевості. Людина тут як спостерігач.
Місце проекту: Буковель, Україна.


№20037
Назва проекту: Дерев'яний багатоповерховий готель.
Номінація: Проект у сфері готельного та туристичного бізнесу.
Категорія
: Нереалізований комерційний об'єкт.
Склад команди: Катерина Рибенчук.
Назва компанії: Архітектурна майстерня "Симетрія".
Контактні дані: +38 073 03 48 229.
E-mail: symmetry@mail.lviv.ua.
Опис проекту
: Дерев'яна багатоповерхівка являє собою пористу висотну будівлю як поєднання вернакулярних структур з зеленими терасами в міському середовищі. Сьогодні важливість кожної ділянки землі завдяки швидкій урбанізації зумовлює популярність будівництва висотних будівель. Прогрес у будівництві з деревини дозволяє будувати багатоповерхівки з масивних дерев'яних колон до 12 поверхів. Комбінація 2-х модулів дозволяє створити пористу структуру висотних будівель з «отворами» - терасами для зелені.
Місце реалізації проекту: м. Гельсінкі, Фінляндія.

Project name: Wooden multi-storey hotel.
Nomination: Project in the field of hotel and tourism business.
Category: Unsold commercial object.
Team composition: Kateryna Rybenchuk.
Company name: Architectural workshop "Symmetry".
Contact details: +38 073 03 48 229.
E-mail: symmetry@mail.lviv.ua.
Project description: A wooden high-rise building is a porous high-rise building as a combination of vernacular structures with green terraces in an urban environment. Today, the importance of each plot of land due to rapid urbanization determines the popularity of high-rise buildings. Progress in the construction of wood allows you to build high-rises from solid wooden columns up to 12 floors. The combination of 2 modules allows you to create a porous structure of high-rise buildings with "holes" - terraces for greenery.
Project location: Helsinki, Finland.
№20070
Назва проекту: Відпочинковий будиночок «УТГАРД».
Номінація: Проект у сфері готельного та туристичного бізнесу.
Категорія: Реалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор: Губарь Сергій.
Склад команди: Аліна Губарь-Саніна, Сергій Губарь, Андрущак Назарій, Рибак Юлія.
Назва компанії
: GAB ARCHITECTS.
Контактні дані: +38 067 447 10 70.
E-mail: architectsgab@gmail.com.
Опис проекту: Скандинавський стиль будиночку і величезне панорамне вікно створюють відчуття простору і стирають межі між будиночком та лісом. Це гарні апартаменти з двома спальнями, вітальнею та невеликою кухнею — чудове рішення для двох сімей або однієї великої родини. В одній кімнаті велике двоспальне ліжко, а в іншій — три ліжка-трансформери (їх можна використовувати окремо або поєднати). Номер має величезні панорамні вікна. Звідки можна насолоджуватися краєвидами лісу на великій терасі біля будиночку.
Місце реалізації проекту: Відпочинковий комплекс «Бухта Вікінгів» , с.Старе, Львівська обл., Україна.

Project name: Holiday house "UTGARD".
Nomination: Project in the field of hotel and tourism business.
Category: Realized commercial object.
Leading architect: Gubar Sergey.
Team members: Alina Gubar-Sanina, Serhiy Gubar, Andrushchak Nazariy, Rybak Yuliya.
Company name: GAB ARCHITECTS.
Contact details: +38 067 447 10 70.
E-mail: architectsgab@gmail.com.
Project description: Scandinavian style of the house and a huge panoramic window create a feeling of space and blur the boundaries between the house and the forest. This is a beautiful apartment with two bedrooms, living room and small kitchen - a great solution for two families or one large family. One room has a large double bed and the other has three transformer beds (they can be used separately or combined). The room has huge panoramic windows. From where you can enjoy the views of the forest on the large terrace near the house.
Location of the project: Viking Bay Recreation Complex, Stare village, Lviv region, Ukraine.
№20099
Назва проекту: Бухта сквош-готель.
Номінація: Проект у сфері готельного та туристичного бізнесу.
Категорія
: Нереалізований комерційний об'єкт.
Склад команди: Сергій Губарь, Аліна Саніна.
Назва компанії: GAB ARCHITECTS.
Контактні дані: +38 067 447 10 70.
E-mail: architectsgab@gmail.com.
Опис проекту
: Проект готелю та спортивного центру для гри в сквош розроблений для відпочинкового комплексу Бухта Вікінгів, що біля Львова у с. Відники. Готель включає в себе 60 номерів, спа комплекс з відкриим басейном, конференц рум та ресторан на останньому поверсі. В проекті готелю використані природні матеріали, фасад обшитий повністю деревом. На місці існуючого тиру із гаражними приміщеннями для велосипедів та веломобілів, планується розмістити новий спортивно-розважальний центр, до якого входять, нові простори для зберігання велосипедів, тир у підвальному поверсі із бетонними стінами, та 5 полів для гри в сквош. Також в кінці споруди розміщений скалодром у вигляді каменя (скали). Архітектура спортивного комплексу нагадує панораму гір, що чудово вписується у природнє навколишнє середовище комплексу.
Площа проекту: 4 260 кв.м. - готель, 2 080 кв.м. - сквош.
Місце реалізації проекту: Бухта Вікінгів, Львівська обл., Україна.

Project name: Bay squash hotel.
Nomination: Project in the field of hotel and tourism business.
Category: Unsold commercial object.
Team members: Serhiy Gubar, Alina Sanina.
Company name: GAB ARCHITECTS.
Contact details: +38 067 447 10 70.
E-mail: architectsgab@gmail.com.
Project description: The project of a hotel and sports center for squash was developed for the recreation complex Viking Bay, which is near Lviv in the village. Odniki. The hotel includes 60 rooms, a spa complex with an outdoor pool, a conference room and a restaurant on the top floor. The hotel project uses natural materials, the facade is lined entirely with wood.
On the site of the existing shooting range with garages for bicycles and bicycles, it is planned to place a new sports and entertainment center, which includes new bicycle storage spaces, a shooting range in the basement with concrete walls, and 5 squash fields. Also at the end of the building is a climbing wall in the form of a stone (rock). The architecture of the sports complex resembles a panorama of mountains, which fits perfectly into the natural environment of the complex.
Project area: 4,260 sq.m. - hotel, 2 080 sq.m. - squash.
Project location: Vikings Bay, Lviv region, Ukraine.
№20118
Назва проекту: База відпочинку в селі Циблі у Переяслав-Хмельницькому р-ні Київської області.
Номінація: Проект у сфері готельного та туристичного бізнесу.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор: Писарець І. О.
Склад команди: Плотнікова О., Летов В., Каширіна К., Степанова А., Блоха О., Вапельник В.
Назва компанії
: Архітектурний Дім Україна.
Контактні дані: +38 050 410 96 28.
Опис проекту: Головна ідея – збереження природного середовища і ландшафту. Основний прийом: поєднання інтер'єру та екстер'єру. Головна «фішка» концепції - відсутність кордонів між територіями громадських і приватних будівель, а їх чимало: готель на 124 номери, конференц-зал на 324 місць із столовою на 248 місць, спальний корпус на 16 номерів та 24 окремостоячих будинка.
База відпочинку, яка є композиційним центром комплексу.
Така конфігурація готелю на 124 місця обрана недарма. Діло йде водосховища і великого оздоровчого комплексу. Решта номерного фонду дивиться у бік лісу. На пласкому даху організовано майданчик для споглядання зірок з установкою телескопу та перголою. Вестибюль розкритий у простір. Над вхідною групою ширяє німб.
Другий варіант на 84 місця відрізняється від варіанта №1 кількістю поверхів, не 6, а 5. У залежності від фінансової спроможності , замовник може вибрати варіант.
Усі підсобні приміщення вбудовані в рельєф.
Готель «Фа соль».
Дійсно, коли подивитись з висоти пташиного польоту, то план нагадує квасолю – органічна архітектура, так би мовити, у дії. Він підігрує двом вже існуючим на даній території об'єктам. Тільки наш корпус триповерховий і територіально тяжіє до нового готелю, котрий вище по рельєфу. Тобто ця композиція побудована по принципу «крещендо». Вміло вписаний у існуючий рельєф, спальний корпус розділив вхід у цоколь і головний вхід на 1 поверх за рахунок вертикального планування. У цокольному поверсі змішано декілька функцій. Технічні приміщення, кімнати персоналу і більярдна для відпочиваючих. Перший поверх традиційний: рецепція, бар і кухня, де бажаючі можуть для себе приготувати чи підігріти, коли не буде бажання йти у ресторан по засніженій ділянці. Номери на першому поверсі теж є. На інших поверхах в основному двомісні номери. Дах плаский з перголами і не задля того, щоб протікати, а для проведення часу під зірковим небом, та як майданчик для засмагання у літній період.
Конференцзал з їдальнею.
Запроектовано два варіанти:
Варіант № 1: На 1 поверсі запроектовано зал їдальні на 176 місць. На відкритій терасі розташовано 72 місця. На 2 поверсі – два конференцзали на 259 та 65 місць відповідно.
Варіант № 2: На 1 поверсі запроектовано зал їдальні на 196 місць. На відкритій терасі розташовано 72 місця. На 2 поверсі – конференцзал на 304 місця.
Обидва варіанти розроблено у стилі органічної архітектури із плавними лініями у плані.
Міні - готелі.
Запроектовано два варіанти у тому ж стилі, що і основні будівлі, форма – яйцеподібна, що дозволяє краще зберігати тепло та подолати вітри на водосховищі.
Варіант № 1: Загальна площа 212 м2, 3 поверхи. На 1 поверсі та 2 поверсі – по одному готельному номеру з кухнею та вітальнею, спальнею та ванною кімнатою. На експлуатованому даху майданчик для релаксу та засмагання.
Варіант № 2: Загальна площа 187 м2, 2 поверхи. На 1 поверсі вітальнею з кухнею-столовою. На 2 поверсі 3 готельні номери. На експлуатованому даху майданчик для релаксу та засмагання.
Віла на опорах.
Ми відмовились від посадки віл на землю з метою збереження кореневої системи дерев.
На першому поверсі відкрита зона з каміном та органічними лавами. На другому – апартаменти, які нависають над зоною відпочинку. На експлуатованому даху – пергола та майданчик та засмагання.
Розроблено 2 варіанти: один у формі овалу, другий варіант активний у плані ламаний прямокутник з гострими кутами. Усі інтер'єри максимально розкриті у лісовий екстер'єр. Усі сходи відкриті. В оздоблені фасадів і інтер'єрів застосовано дерево, натуральний камінь, скло і метал.
Площа проекту: площа ділянки - 11 га, загальна площа будівль – 9822 кв.м.
Місце реалізації проекту: село Циблі у Переяслав-Хмельницькому районі Київської області, Україна.

№20202
Назва проекту: Бутік готель "Берег''.
Номінація: Проект у сфері готельного та туристичного бізнесу.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Склад команди: Сергій Губарь, Аліна Губарь-Саніна, Вікторія Альошина.
Назва компанії: Gab ARCHITECTS.
Контактні дані: +38 067 447 10 70.
E-mail: architectsgab@gmail.com.
Опис проекту: Ми вважаємо, що одним із найкращих способів насолодитися природним середовищем є перебування та відпочинок на курорті, який прийняв концепцію екологічного дизайну. Будиночки-апартаменти розроблені таким чином, що природне оточення стає найважливішим надбанням, в той час як будівля поєднується в ньому. Ідея полягає в тому, що будівля, ландшафт та природа зливаються разом, створюючи якнайменший вплив на навколишнє середовище. Матеріали мають на меті замаскувати будівлю та гармонізувати її з природою.
Місце реалізації проекту: Київська область, Україна.

Project name: Boutique hotel "Bereg".
Nomination: Project in the field of hotel and tourism business.
Category: Unsold commercial object.
Team members: Serhiy Gubar, Alina Gubar-Sanina, Victoria Alyoshin.
Company name: Gab ARCHITECTS.
Contact details: +38 067 447 10 70.
E-mail: architectsgab@gmail.com.
Project description: We believe that one of the best ways to enjoy the natural environment is to stay and relax at a resort that has adopted the concept of eco-design. The apartment houses are designed in such a way that the natural environment becomes the most important asset, while the building is combined in it. The idea is that the building, the landscape and the nature merge together, creating the least possible impact on the environment. The materials are intended to disguise the building and harmonize it with nature.
Project location: Kyiv region, Ukraine.
№20203
Назва проекту: Фінська сауна у Бухті Вікінгів.
Номінація: Проект у сфері готельного та туристичного бізнесу.
Категорія: Реалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор: Сергій Губарь.
Склад команди: Аліна Губарь-Саніна, Сергій Губарь.
Назва компанії: Gab ARCHITECTS.
Контактні дані: +38 067 447 10 70.
E-mail: architectsgab@gmail.com.
Опис проекту: Концепція сауни полягає у тому, аби створити усі умови для комфортного відпочинку, який об'єднує людей. Кімната відпочинку має півкруглу форму, що підсилює ефект зближення, в центрі кімнати розташовано круглий стіл, довкола якого можна збиратись з друзями чи сім'єю і гарно проводити час. Такий архітектурний задум перегукується із давньою традицією гуртуватись довкола вогнища. У будівлі також є перевдягальні, вбиральні та душові кабіни.
За кімнатою відпочинку розміщена фінська парна. Там через панорамне вікно відкривається чудова панорама на став. Із відпочинкової зони є вихід на терасу, де можна відпочити на шезлонгах та зануритись в гарячий чан.
Сауна має чудове розміщення біля лісу та вихід до води. Вона водночас традиційна (завдяки використанню гонту на фасадах та натуральних матеріалів), і в той же момент - сучасна (вхідний портал з HPL панелей, LED стрічки які прорізають кам'яний шпон всередині інтер'єру).
Місце реалізації проекту: Бухта Вікінгів, м. Львів, Україна.

Project name: Finnish sauna in Viking Bay.
Nomination: Project in the field of hotel and tourism business.
Category: Realized commercial object.
Leading architect: Sergey Gubar.
Team members: Alina Gubar-Sanina, Serhiy Gubar.
Company name: Gab ARCHITECTS.
Contact details: +38 067 447 10 70.
E-mail: architectsgab@gmail.com.
Project description: The concept of the sauna is to create all the conditions for a comfortable holiday that unites people. The living room has a semicircular shape, which enhances the effect of rapprochement, in the center of the room is a round table, around which you can gather with friends or family and have a good time. This architectural idea echoes the ancient tradition of gathering around the hearth. The building also has changing rooms, toilets and showers.
Behind the living room is a Finnish steam room. There is a wonderful panorama of the pond through the panoramic window. From the seating area there is an exit to the terrace, where you can relax on sun loungers and immerse yourself in a hot tub.
The sauna has a great location near the forest and access to the water. It is both traditional (due to the use of shingles on facades and natural materials), and at the same time - modern (entrance portal of HPL panels, LED strips that cut through the stone veneer inside the interior).
Project location: Vikings Bay, Lviv, Ukraine.
№20208
Назва проекту: Стратегія розвитку частини території по вул. Набережна Перемоги в м. Дніпро, Україна.
Номінація: Проект у сфері готельного та туристичного бізнесу.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор: Рябоконь В. І.
Склад команди: Рябоконь В. І., Черткова О. Є.
Назва компанії: ТОВ "М.А.С. Групп".
Контактні дані: +38 095 797 26 34.
E-mail: m.a.s.group.ua@gmail.com.
Опис проекту: Комплекс слугуватиме місцем відпочинку для туристів та всіх жителів міста. Проект передбачає збільшення відсотку озеленення, використання будівельних матеріалів, які були у вжитку, забезпечення аерації існуючого зливового колектору, створення штучної лагуни, розміщення відкритого басейну, літнього бару та альтанок. Завдяки насадженням дерев вздовж лінії автомобільної дороги, забезпечується шумоізоляція території всього комплексу та створення атмосфери заміського відпочинку.
Площа проекту: 3 218,3 кв.м.
Місце реалізації проекту: м. Дніпро, Україна.

Project name: Strategy for the development of part of the territory on the street. Victory Embankment in Dnipro, Ukraine.
Nomination: Project in the field of hotel and tourism business.
Category: Unsold commercial object.
Leading architect: Ryabokon VI
Team composition: Ryabokon VI, Chertkova OE
Company name: MS Group LLC.
Contact details: +38 095 797 26 34.
E-mail: m.a.s.group.ua@gmail.com.
Project description: The complex will serve as a place of rest for tourists and all residents. The project envisages an increase in the percentage of landscaping, the use of used building materials, aeration of the existing stormwater collector, the creation of an artificial lagoon, the placement of an outdoor pool, a summer bar and gazebos. Thanks to the planting of trees along the line of the highway, noise insulation of the entire complex and the creation of an atmosphere of country recreation.
Project area: 3,218.3 sq.m.
Project location: Dnipro, Ukraine.
№20217
Назва проекту: Відпочинкові будинки з об'єктом рекреації "Шпиці".
Номінація: Проект у сфері готельного та туристичного бізнесу.
Категорія: Реалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор: Гайдар Володимир.
Склад команди: Атаманчук Юрій, Василів Христина, Водвуд Олег.
Назва компанії: "GAID•ART".
Контактні дані: +38 067 600 63 06.
E-mail: gvgart@gmail.com.
Опис проекту: До складу рекреаційного комплексу "Шпиці" входять відпочинкові будинки, які поєднані оздоровчо-рекреаційним простором із зоною СПА. Об'єкт розташований у високогір'ї українських Карпат, поруч із Яблуницьким перевалом, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. За рахунок вдалого розташування з усіх житлових приміщень комплексу відкривається панорама на Чорногірський хребет. Головна ідея проекту це інтерпретація силуету гори Шпиці - однієї з вершин гірського масиву Чорногори. Головна особливість проекту це - карпатське прочитання скандинавської філософії Хюґе, що відображена у об'ємно-планувальній структурі кожного із відпочинкових номерів, у взаємному співвідношення функціональних складових комплексу та у взаємній інтеграції зовнішнього та внутрішнього просторів.
Місце реалізації проекту: Україна, с. Яблуниця, Івано-Франківська обл.

Project name: Holiday homes with the object of recreation "Spitz".
Nomination: Project in the field of hotel and tourism business.
Category: Realized commercial object.
Leading architect: Gaidar Volodymyr.
Team members: Yuriy Atamanchuk, Khrystyna Vasyliv, Oleg Woodwood.
Company name: "GAID • ART".
Contact details: +38 067 600 63 06.
E-mail: gvgart@gmail.com.
Project description: The recreation complex "Spytsy" includes holiday homes, which are combined with a health and recreational space with a spa area. The object is located in the highlands of the Ukrainian Carpathians, near the Yablunytsya pass, on the border of Ivano-Frankivsk and Zakarpattia regions. Due to the good location of all residential premises of the complex offers a panoramic view of the Montenegrin ridge. The main idea of the project is to interpret the silhouette of Mount Spytsia - one of the peaks of the Montenegrin massif. The main feature of the project is the Carpathian reading of the Scandinavian philosophy of Hughes, which is reflected in the spatial planning structure of each of the holiday rooms, in the mutual ratio of functional components of the complex and in the mutual integration of external and internal spaces.
Place of project implementation: Ukraine, p. Yablunytsia, Ivano-Frankivsk region
№20218
Назва проекту: Відпочинковий котедж "Ротонда".
Номінація: Проект у сфері готельного та туристичного бізнесу.
Категорія: Реалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор: Гайдар Володимир.
Назва компанії: "GAID•ART".
Контактні дані: +38 067 600 63 06.
E-mail: gvgart@gmail.com.
Опис проекту: Відпочинковий котедж "Ротонда" входить до складу готелю "Стара правда", є окремою затишною локацією, яка інтегрована у гірське середовище. Архітектурний образ споруди - це сучасне авторське переосмислення рис народної гуцульської архітектури. Будівля розташована на крутому рельєфі, що забезпечує панорамний вигляд на гірські схили з усіх її 5-ти житлових кімнат. Циліндричний об'єм споруди із повністю заскленим периметром створює ефект максимального поєднання внутрішнього простору із природою Карпат. Підсилюють цей ефект балкони з кожної кімнати та велика оглядова тераса з вітальні. Влаштований даховий світловий ліхтар у спальні 3-го поверху додає цікавих рис інтер'єру вдень та розкриває зоряне небо в ночі. Переважаючим будівельним та оздоблювальним матеріалом є дерево та камінь.
Місце реалізації проекту: Україна, Готель «Стара правда», с. Поляниця, Івано-Франківська обл.

Project name: Holiday cottage "Rotunda".
Nomination: Project in the field of hotel and tourism business.
Category: Realized commercial object.
Leading architect: Gaidar Volodymyr.
Company name: "GAID • ART".
Contact details: +38 067 600 63 06.
E-mail: gvgart@gmail.com.
Project description: Holiday cottage "Rotonda" is part of the hotel "Stara Pravda", is a separate cozy location, which is integrated into the mountain environment. The architectural image of the building is a modern author's rethinking of the features of folk Hutsul architecture. The building is located on a steep terrain, which provides a panoramic view of the mountain slopes from all 5 of its living rooms. The cylindrical volume of the building with a fully glazed perimeter creates the effect of the maximum combination of interior space with the nature of the Carpathians. Balconies from each room and a large observation terrace from the living room enhance this effect. Arranged roof light in the bedroom on the 3rd floor adds interesting interior features during the day and reveals the starry sky at night. The predominant building and finishing materials are wood and stone.
Project location: Ukraine, Stara Pravda Hotel, p. Polyanytsya, Ivano-Frankivsk region
№20236
Назва проекту: Готельний комплекс з торговельно-розважальними приміщеннями
Номінація: Проект у сфері готельного та туристичного бізнесу
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович
Склад команди: Бурдейна Є.О., Гавриш В.Я., Данилюк С.І., Мамут В.Д., Малеш О.Т., Чукля А.В., Мамут-Лесь О.Д., Романюк С. Р., Шипілов О.П., Шимоняк Ю.В.
Назва компанії: MUST ADDON (ФОП «Стасюк М.В.»)
Контактні дані: +380977885330
Короткий опис проекту: До комплексу заходів по благоустрою території проектом передбачається облаштування прибудинкової території та відкритої парковки для відвідувачів громадської будівлі. Благоустрій прибудинкової території (ділянки), у тому числі конструкція мощення, організація озеленення, розташування малих форм, забезпечує безпечне пересування пішоходів, можливість руху і розвороту транспорту. Основний вхід до громадської будівлі запроектовано з вулиці Головна (північно-східної сторони відповідно до генерального плану), який облаштовано зручними підходами та оптимальними розмірами, які враховують потреби всіх розрахункових категорій відвідувачів, рівень входу до цокольного поверху облаштований на рівні грунту під ухилом та слугує вхідним пандусом. Даними проектними рішеннями передбачено будівництво готельного комплексу з торгівельно-розважальними приміщеннями. Рівень комфорту готелю: категорія ** (дві зірки). При розміщенні будівлі враховано архітектурні рішення сусідньої забудови. За 0,000 прийнятий рівень підлоги першого поверху. Основна будівля 8-ми поверхова. Будівля умовно поділена на три об'єми: 1-й об'єм ( цокольний поверх) – приміщення громадського призначення - конференц зал на 49 місць та вхідна група готелю; 2-й об'єм (1-й поверх) – заклад громадського харчування з переважним обслуговуванням проживаючих у готелі; 3-й об'єм ( 2-7 поверхи) – житловий фонд готелю; В цокольному поверсі запроектовано вхідні групи до приміщень громадського призначення. На поверсі облаштовано вестибюль з бюро прийому і реєстрації відвідувачів готелю, який є планувально відокремлений та ізольований від вестибюльної групи конфенец-залу. Громадські приміщення, які запроектовані для обслуговування відвідувачів готелю та гостей міста включають в себе зал для переговорів, конференц зал на 49 посадочних місць та приміщення допоміжного характеру. Технічні приміщення - насосна, інвентарна, електрощитова є ізольованіі та забезпечені самостійним входом.
Рік реалізації проекту: нереалізований
Місце реалізації проекту: вул. Головна, 114 в м.Чернівці№20237
Назва проекту: Мотельний комплекс Замок Різника «Сastle of Riznyk».
Номінація: Проект у сфері готельного та туристичного бізнесу.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор та склад команди: Ігнатюк Андрій, Паучок Ярина, Печенюк Володимир.
Назва компанії: Архітектурно-проєктна компанія 5F Studio (TЗОВ "Студія 5Ф").
Контактні дані: +38 097 213 24 05, +38 067 372 7675. Адреса: м. Львів, вул. Пасічна, буд. 133а.
Опис проекту: Комплекс розташований в селі Страдч, Яворівського району, Львівської області. Основним шляхом доступу до даного об'єкту являється магістральна дорога М10 (Львів-Краковець). Сама ділянка правильної форми та ділиться функціонально на п'ять зон.
Вхідна зона знаходиться зі сх. сторони та поділена на 2 частини: паркінг та вхідна площа.
З пд. сторони (найтеплішої та незатіненої) розташований комплекс відкритих басейнів та джаккузі.
З зх. сторони запроєктований комплекс мотельних номерів. Котеджі на два поверхи з вітальнею та спальнею.
З пг. сторони ми розташували господарський двір та усі технічні та господарські будівлі.
Посередині ділянки - зона мотелю, яка має принцип кругової забудови з внутрішнім двориком.
Інфраструктура мотельного комплексу:
- банкетний зал на 300 місць;
- танцювальний зал;
- відпочинкова зона: SPA внутрішнє (сауна та джаккузі), SPA зовнішнє (дитячий та дорослий басейн, джаккузі).
На території об'єкту передбачається парковка, дитячий майданчик, паркова зона, фестивальна площа.
Проектом передбачено максимально ефективна забудова ділянки зі збереженням вуличного простору для потреб рекреації відвідувачів.
Головна мета проекту - покращити інфраструктуру місцевості, розкрити потенціал ділянки, створити додатковий стимул для економічного розвитку місцевості.
Площа проекту: 3 296 кв.м.
Місце реалізації проекту: село Страдч, Яворівського району, Львівської області, Україна.

Project name: Castle of Riznyk Motel Complex.
Nomination: Project in the field of hotel and tourism business.
Category: Unsold commercial object.
Leading architect and team: Ignatiuk Andriy, Pauchok Yaryna, Pechenyuk Volodymyr.
Company name: Architectural and design company 5F Studio (LLC "Studio 5F").
Contact information: +38 097 213 24 05, +38 067 372 7675. Address: Lviv, st. Apiary, 133a.
Project description: The complex is located in the village of Stradch, Yavoriv district, Lviv region. The main access road to this object is the main road M10 (Lviv-Krakovets). The plot itself is of the correct shape and is functionally divided into five zones.
The entrance area is located on the east. sides and divided into 2 parts: parking and entrance area.
From the south. side (warmest and unshaded) is a complex of outdoor pools and Jacuzzi.
From the west. side designed a complex of motel rooms. Two-storey cottages with living room and bedroom.
From pg. we located the farmyard and all technical and outbuildings.
In the middle of the site - the motel area, which has the principle of circular buildings with a courtyard.
Infrastructure of the motel complex:
- banquet hall for 300 seats;
- dance hall
- recreation area: SPA indoor (sauna and jacuzzi), SPA outdoor (children's and adult pool, jacuzzi).
On the territory of the object there is a parking lot, a playground, a park zone, a festival area.
The project provides for the most efficient construction of the site with the preservation of street space for the recreation of visitors.
The main goal of the project is to improve the infrastructure of the area, to reveal the potential of the site, to create an additional incentive for the economic development of the area.
Project area: 3,296 sq.m.
Location of the project: Stradch village, Yavoriv district, Lviv region, Ukraine.
№20283
Назва проекту: «Готельно-ресторанний комплекс «Бергшлос».
Номінація: Проект у сфері готельного та туристичного бізнесу.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор: Котляров Дмитро.
Склад команди: Микола Клімачов, Позняк Олександр, Микола Ткачук, Некоз Ярослав, Петро Степанюк, Марія Наконечна, Дорощук Леся, Терехов Максим, Вознюк Дмитро, Павлюк Валерій, Андрій Ничипорук.
Назва компанії: ТОВ "Майстерня МОСТ".
Контактні дані: +38 097 99 11 352, e-mail: rivnemost@gmail.com, lekh.iryna@gmail.com, сайт: www.most-rv.com.ua.
Опис проекту: Комплекс в плані має П-подібну форму, сформований трьома будівлями та підземним паркінгом. Об'єднує в собі запозичені національні стилі західної Європи серед яких: німецький фахверк, голландський класицизм, Schmale Häuser, елементи італійського бароко з спадщиною національного цегляного стилю. В частині ресторану є суцільні засклення (портали), що візуально об'єднують внутрішній простір з площею на вулиці. Комплекс членується вертикальними фасадами, світлопрозорі конструкції яких мають різні геометричні параметри.
Розташований в старій затишній частині міста, поряд історичні будівлі. В межах пішохідної доступності зупинки громадського транспорту, заклади харчування, сквер, бізнес та торгові центри. В перспективі готельний комплекс стане частиною забудови нового кварталу, який буде туристичною принадою міста.
Площа проекту: близько 5553 м.кв.
Місце реалізації проекту: м. Рівне, вул. Коперніка, 9.

Project Name: "Hotel and restaurant complex "Bergshlos".
Nomination: Аrchitecture of commercial buildings (unrealized) - project in the field of hotel and tourist business.
Category: Unsold commercial object.
Head Architect: Dmytro Kotliarov.
List of Team Members: Mykola Klimachov, Pozniak Oleksandr, Mykola Tkachuk, Nekoz Yaroslav, Petro Stepaniuk, Mariia Nakonechna, Doroshchuk Lesia, Terekhov Maksym, Vozniuk Dmytro, Pavliuk Valerii, Andrii Nychyporuk.
Company's Name: LLC "Manufactory MOST".
Contact Details: +38 097 99 11 352, e-mail: rivnemost@gmail.com, lekh.iryna@gmail.com, web: www.most-rv.com.ua.
Short Description of the Project: The complex has an U-shaped structure, formed by three buildings and underground parking. It combines the borrowed national styles of Western Europe including: German half-timbered, Dutch classicism, Schmale Häuser, elements of Italian Baroque with a heritage of national brick style. The restaurant has stained-glass windows (portals) that visually integrate the interior space with the area on the street. The complex is joined by vertical facades. Their translucent designs have different geometric parameters.
It is located in the old cozy part of town and there are historic buildings nearby. Close to the hotel are public transport stops, cafes, public gardens, business and shopping malls. In the future, the hotel complex will become part of the development of the new quarter, which will be a tourist attraction of the city.
Project Year: 2018-2020 (now under construction).
Project Location: 9, Kopernika str., Rivne.
№20293
Назва проекту: Студентський проект готельно-ресторанного комплеку у м. Львів на ділянці Добробут.
Номінація: Проект у сфері готельного та туристичного бізнесу.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Склад команди: Автор: Аблязізова Зера Серанівна. Керівник: Якубовський В. Б.
Назва компанії: НУ "Львівська політехніка".
Контактні дані: +38 066 860 10 95, e-mail: ablyazizova16@gmail.com.
Опис проекту: Проектована ділянка розташована в безпосередній близькості до історичної центральної частини Львова та межує з визначними пам'ятками архітектури. Ідея створити ресторанно-готельний комплекс на Добробуті з'явилася ще в минулих століттях.
Сформована транспортна інфраструктура та загальна доступність ділянки характеризують привабливість території.
Головною задачою проектування було доцільне використання території в історичній забудови, створення простору для перебування та життєдіяльності не тільки гостей міста, а й місцевих жителів. Основний об'єм будівлі розвивається каскадом від основної вулиці та не порушує гармонію двох домінант: Оперного театру та Драмтеатру ім. Заньковецької. Сучасний об'єкт с простими та лаконічними формами стримано вписується в середовище та підкреслює грацію історичної забудови району.
Двоповерхова будівля ресторану має модернітичні настої, фасад якої не потребує зайвого декору. Світловий отвір, який вертикально пронизує всю будівлю, забезпечує достатньою кількістю світла і водночас додає камерності залі.
Основний об'єм готелю включає в себе комерційну функцію, що розташована на перших двох поверхах, та житлові номери на останніх. В плануванні переосмислений галерейний тип забудови, завдяки якій створюється простір в просторі. Такий прийом допомагає освілювати всі
поверхи незалежно від північної орієнтації. Основний вхід прихований від вулиці, а зелені насадження поруч сформували сквер, що має шумоізоляційну властивість. Всього налічується 3 різних входи.
Наявність підземного паркінгу виконує функцію не тільки в цілях готелю, але й допоможе розвантажити центральну частину міста.
Місце реалізації проекту: Добробут на вул. Ярослава Осмомисла, м. Львів.

Project Name: Students` project of hotel and restaurant complex in the city of Dobrobut in Lviv.
Nomination: Нotel and tourism business project.
Category: Unsold commercial object.
List of Team Members: Author: Ablyazizova Zera Seranovna. Head: Yakubovsky V.B.
Company's Name: Lviv Polytechnic.
Contact Details: +38 066 860 10 95, e-mail: ablyazizova16@gmail.com.
Short Description of the Project: The projected site is located in close proximity to the historic central part of Lviv and is bordered by landmarks. The idea to create a restaurant and hotel complex in Dobrobut appeared in the past centuries.
The main task of the design was to make appropriate use of the territory in historical buildings, creating space for the stay and life of not only guests of the city, but also local residents. The main volume of the building develops in a cascade from the main street and does not violate the harmony of the two dominants: the Opera house and the drama Theater. Zankovetskaya. A modern object with simple and concise forms fits into the environment with restraint and emphasizes the grace of the historical development of the district.
The two-story building of the restaurant has modern infusions, the facade of which does not require extra decoration. A light opening that vertically penetrates the entire building provides enough light and at the same time adds to the chamber of the hall.
The main volume of the hotel includes the commercial function located on the first two floors and the living rooms on the last two floors.
The planning rethinks the gallery type of building, which creates space in space. This technique helps to light up all floors, regardless of the northern orientation. The main entrance is hidden from the street, and the green space nearby formed a square that has a soundproofing property. There are 3 different entrances in total. The presence of underground parking serves not only the purpose of the
hotel, but also will help to unload the central part of the city.
Project Location: Lviv.
№20309
Назва проекту: Будівництво готелю з громадським простором на покрівлі по вул. М. Вороного, 4
Номінація: Проект в сфері готельної нерухомості і туризму.
Ведучий архітектор: Кінаш Данило Андрійович.
Склад команди: Кінаш Данило, Іваніщак Роман, Сікачовський Андрій.
Назва компанії: АБМК.
Місто: Львів.
Контактні дані: http://www.abmk.com.ua, info@abmk.com.ua, +38 (032) 238-10-98.
Стислий опис проекту: Об'ємне вирішення спрямоване на підтримку сформованого силуету вулиці. Перший поверх втоплений в глибину ділянки за червону лінію що дало можливість розширити простір перед будинком, висотність підпорядковується сформованій лінії забудови вулиці.
Ми пропонуємо розвинути ідею Відкритих зелених терас на покрівлі та функціонально пов'язати їх з вулицею. Щоб попасти на тераси ми створили не просто вертикальні комунікації – це система сходових маршів і проміжних терас вкритих зеленню, які формують Вертикальний сквер як додатковий елемент громадського простору.
Cтатус нереалізованого: 2019-2020 рік.
Місце реалізації проекту: Львів.
Площа проекту (орієнтовно): 7 530 м2.

Project Name: Сonstruction of hotel with public space on the roof on the Voronoho street, 4.
Nomination: Project in the field of hotel real estate and tourism.
Head Architect: Danylo Kinash.
List of Team Members: Danylo Kinash, Roman Ivanishchak, Andriy Sikachovskyy.
Company's Name: АВМК.
Contact Details: tel.: http://www.abmk.com.ua, info@abmk.com.ua, +38 (032) 238-10-98.
Short Description of the Project: The three-dimensional solution is aimed at supporting the formed silhouette of the street. The ground floor is sunk into the depth of the plot behind the red line, which made it possible to expand the space in front of the house, the height is subject to the formed line of the street.
We propose to develop the idea of open green terraces on the roof and functionally connect them with the street. To get to the terraces, we have created not just vertical communications - a system of stairways and intermediate terraces covered with greenery, which form a vertical square as an additional element of public space.
Unrealized status: 2019-2020.
Project Location: Lviv.
Project area (approximately): 7 530 m2.
№20313
Назва проекту: Hotel Residence.
Номінація: Проект у сфері готельного та туристичного бізнесу (HoReCa).
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор: Васильєв Євген Юрійович, Кузьменко Андрій Сергійович.
Склад команди: Васильєв Євген, Кузьменко Андрій, Ткач Ілля, Милостюк Вадим.
Назва компанії: VK Architects.
Місто: Дніпро.
Контактні дані: +38 093 467 24 87, vasyliev.kuzmenko@gmail.com, https://vka.com.ua.
Стислий опис проекту: Ділянка проєкту HOTEL RESIDENSE знаходиться на лівому березі Кам'янського - пострадянському середовищі спальних районів з панельними будівлями. З контексту формується образ будівлі - основою фасаду стає модульна ортогональна решітка. Проте, щоб залучити територію до розвитку решітка вигинається і створює акцент біля головного входу. Відхилення дає поштовх до криволінійності простору благоустрою. Таким чином існуючий контекст адаптується і перетікає до нового актуального середовища з поліфункціональною будівлею готелю, конференц-зали та ресторації.
Рік реалізації проекту: 2020.
Місце реалізації проекту: м. Кам'янське, проспект Перемоги, 35.
Площа проекту: 1 768 м2.

Project name: Hotel Residence.
Nomination: Project in the field of hotel and tourism business (HoReCa).
Category: Unsold commercial object.
Leading architect: Vasiliev Yevhen Yuriyovych, Kuzmenko Andriy Serhiyovych.
Team members: Vasiliev Yevhen, Kuzmenko Andriy, Tkach Ilya, Mylostyuk Vadym.
Company name: VK Architects.
City: Dnipro.
Contact details: +38 093 467 24 87, vasyliev.kuzmenko@gmail.com, https://vka.com.ua.
Brief description of the project: The HOTEL RESIDENSE project area is located on the left bank of the Kamyansky - post-Soviet environment of residential areas with prefabricated buildings. The image of the building is formed from the context - the modular orthogonal lattice becomes the basis of the facade. However, to attract the area to the development of the lattice bends and creates an accent at the main entrance. The deviation gives impetus to the curvature of the landscaping space. Thus, the existing context adapts and flows into a new relevant environment with a multifunctional hotel building, conference halls and restaurants.
Year of project implementation: 2020.
Project location: Kamyanske, 35 Peremohy Avenue.
Project area: 1,768 m2.
№20317
Назва проекту: SAMUI hotel.
Номінація: Проект у сфері готельного та туристичного бізнесу.
Статус на поточний момент: На етапі реалізації з 09.2020.
ГАП та склад команди: ГАП Бреус Олексій, арх. Денисенко Діна.
Назва компанії: Архітектурна майстерня Бреуса Олексія.
Контактні дані: сайт: www.as-breus.com, тел.: +38 067 240 97 02, +38 066 204 25 20, e-mail: office.mail.asb@gmail.com.
Опис проекту:
- Туристичний бізнес розвивається, оновлюється та потребує більш сучасних та комфортних рішень. Наразі більшість готелів на о.Самуї можна віднести до тих що потребують оновлення, або реконструкції. Нові забудовники наступають та перемагають на цьому ринку.
- Перепад по ділянці в 82 м дає можливість за ущільненої посадки, створення відчуття камерності кожної вілли та відкритих панорам на Сіамську затоку.
- В даній локації енергозбереження базується на захисті від високих температур за рахунок ізоляції зовнішнього контуру будівлі однак моноскло розсувних систем здебільшого знаходиться у відкритому стані.
- Концепція формувалася на підставі аналізу психології потенційного азіатського користувача. На початку пошуку було розглянуто кілька напрямків, та зупинилися ми на м'яких сучасних формах що дають змогу відволіктися від буденності прямих кутів та насолодитися відпочинком, акцентуючи увагу на природніх скарбах та близьких людях.
Рік реалізації проекту: 2020-2022.
Місце реалізації проекту: м. Чавенг, о.Самуї, Тайланд.

Project name: NAVY hotel.
Nomination: Рroject at the sphere of hotel and tourist business.
Actual Status: At the implementation from 09.2020.
Chief Architect and Team Members: Chief arch. Breus Oleksii arch. Denysenko Dina.
Company name: Architectural studio Breus Oleksii.
Contact details: www.as-breus.com, phone: 067 240 97 02, 066 204 25 20, e-mail: office.mail.asb@gmail.com.
Description of project:
- The tourism business is developing, updating and needs more modern and comfortable solutions. Currently, most hotels on the island of Samui can be attributed to those in need of renovation or reconstruction. New developers are coming and winning in this market.
- The difference in the area of 82 m gives the opportunity for a compact landing, creating a sense of intimacy of each villa and opening a panorama of the Gulf of Siam.
- In this location, energy saving is based on protection against high temperatures due to the insulation of the outer contour of the building, but the monoglass of sliding systems is mostly in the open state.
- The concept was formed on the basis of the analysis of psychology of the potential Asian user.
At the beginning of the search, several directions were considered, and we focused on soft modern forms that allow you to distract from the routine of right angles and enjoy the rest, focusing on natural treasures and loved ones.
Project year: 2020-2022.
Project location: Chaweng, Samui, Thailand.
№20318
Назва проекту: NAVY hotel.
Номінація: Проект у сфері готельного та туристичного бізнесу.
Статус на поточний момент: На етапі реалізації.
ГАП та склад команди: ГАП Бреус Олексій, арх.Сичугов Володимир.
Назва компанії: Архітектурна майстерня Бреуса Олексія.
Контактні дані: www.as-breus.com, тел.: +38 067 240 97 02, +38 066 204 25 20, e-mail: office.mail.asb@gmail.com.
Опис проекту:
- Враховуючи сучасні тенденції локального відпочинку, проект поширює рекреаційну інфраструктуру міста Києва, надаючи комфортні та живописні умови перебування в безпосередній близькості до міста.
- Ділянка достатньо чітко ділиться на три природні зони: берегова смуга, зона намивного рельєфу (піщаний пустир) та лісосмуга, які виступили формуючими факторами при проектуванні комплексу.
- Комплекс проектується для цілорічного функціонування, тому проектом прийняті енергоефективні рішення: дах-стіна має R=6.5 кв.м*град/Вт, віконні елементи R=1,2 кв.м*град/Вт.
- Задача, що стояла перед проектом вкладається в дві тези: бюджетно, сучасно. «Бокси» не розглядалися від початку, як надто популяризований напрямок, хотілося чогось свіжого. В пошуках форми що оптимізує процес реалізації та відповідно кошторис, ми прийшли до форми A-FRAME, та доопрацювали її зробивши більш виразливою, динамічною та сучасною.
Рік реалізації проекту: 2020-2021.
Місце реалізації проекту: м. Вишгород, Київська обл.

Project name: NAVY hotel.
Nomination: Рroject at the sphere of hotel and tourist business.
Actual Status: At the implementation stage.
Chief Architect and Team Members: Chief arch. Breus Oleksii arch. Sichugov Vololdymir.
Company name: Architectural studio Breus Oleksii.
Contact details: www.as-breus.com, phone: +38 067 240 97 02, +38 066 204 25 20, e-mail: office.mail.asb@gmail.com.
Description of project:
- Taking into account the current trends of local recreation, the project expands the recreational infrastructure of the city of Kiev, providing comfortable and picturesque living conditions in close proximity to the city.
- The site is quite clearly divided into three natural zones: the coastal strip, the zone of alluvial relief (sandy wasteland) and forest belt, which were the forming factors in the design of the complex.
- The complex is designed for year-round operation, so the project adopted energy efficient solutions: the roof wall has R = 6.5 sq.m * deg / W, window elements R = 1.2 sq.m * deg / W.
- The task facing the project is embedded in two theses: budget, modern. "Boxing" was not considered from the beginning as a very popular direction, I wanted something fresh. In search of a form that optimizes the implementation process and, accordingly, the estimate, we came to the form A-FRAME, and refined it to make it more expressive, dynamic and modern.
Project year: 2020-2021.
Project location: Vyshgorod, Kyiv area.
№20332
Назва проекту: Platinum Grey.
Номінація: Проект у сфері готельного та туристичного бізнесу.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Статус на поточний момент: Нереалізований об'єкт.
Ведучий архітектор: Лисюк Ірина Сергіївна.
Склад команди: Візуалізація: Дмитро Редько.
Назва компанії: "МАЙСТЕРНЯ ІНТЕР'ЄРІВ Іри Лисюк".
Місто: Луцьк.
Контактні дані: Україна, м. Луцьк, тел.: +38 097 747 33 93, сайт: LYSIUK.com, Instagram: @m.lysiuk.
Стислий опис проекту: Ескізний проект готелю на 11 номерів з весільним залом на 120 гостей та клубом караоке. Розлога будівля з плоским дахом та великими вітражними вікнами. Така архітектура гармонійно вписується в оточуюче середовище. Готель розташований на рівнинному ландшафті, проте поблизу гір. Хвилясті горизонти на фоні підкреслюють сучасну архітектуру. Фантастичні краєвиди можна спостерігати як зсередини, так і з відкритих терас. Також у будівлі присутні зал для конференцій, простора рецепція та виходи до басейну з усіх номерів першого поверху.
Рік реалізації проекту: Рік проектування: 2019.
Місце реалізації проекту: Україна, Закарпатська обл.
Площа проекту: 730 м2.

Project Name: Platinum Grey.
Nomination: Project in the field of hotel and tourism business.
Category: Unsold commercial object.
Current status: Unsold object.
Head Architect: Iryna LysiukList of Team Members: Visualization: Dmitriy Redko.
Company's Name: "THE INTERIOR WORKSHOP by Ira Lysiuk".
Contact Details: Ukraine, Lutsk, Tel: +38 097 747 33 93, site: LYSIUK.com, instagram: @m.lysiuk.
Short Description of the Project: This is a project of 11 rooms hotel with a wedding hall for 120 guests and a karaoke club. A wide building has a flat roof and large stained glass windows. This architecture harmoniously blends with the environment. The hotel is located on a flat landscape, however, close to the mountains. Wavy horizons in the background emphasize the modern architecture. Fantastic landscapes can be observed both from the inside and from the outdoor terraces. Also, there are a conference room and a spacious reception in the building and pool access from all ground floor rooms.
Project Year: 2019.
Project Location: Ukraine, Zakarpatska oblast.
Project area: 730 m2.
№20337
Назва проекту: KRIVOPOLIE, HOTEL COMPLEX.
Номінація: Проект у сфері готельного та туристичного бізнесу.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор та склад команди: Дмитро Гриневич.
Назва компанії: Grynevich Architects.
Контактні дані: +38 096 782-79-95, e-mail: hello@grynevich.com.
Опис проекту: Група 2-поверхових, комфортабельних готельних будинків для еко-відпочинку в Карпатах. Розташування комплексу знаходиться далеко від населених пунктів в горах. Тут своя інфраструктура і сервіс. Все спрямовано на максимально екологічний, активний відпочинок в дикій природі.
Рік реалізації проекту: 2018-2021.
Місце реалізації проекту: Івано-Франківська обл.
Площа проекту: 65 - 80 м.кв.

Project name: KRIVOPOLIE, HOTEL COMPLEX.
Nomination: Project in the field of hotel and tourism business.
Category: Unsold commercial object.
Leading architect and team: Dmytro Hrynevych.
Company name: Grynevich Architects.
Contact details: +38 096 782-79-95, e-mail: hello@grynevich.com.
Project description: A group of 2-storey, comfortable hotel buildings for eco-recreation in the Carpathians. The location of the complex is far from the settlements in the mountains. Here is its infrastructure and service. Everything is aimed at the most ecological, active recreation in the wild.
Year of project implementation: 2018-2021.
Place of project implementation: Ivano-Frankivsk region
Project area: 65 - 80 sq.m.
№20378
Назва проекту: Yacht Camp «Pixel».
Номінація: Проект у сфері готельного та туристичного бізнесу.
Статус на поточний момент: Нереалізований.
ГАП: Дунай Марко Костянтинович.
Назва компанії: DUNAY.
Контактні дані: +38 (098) 29-59-012; dunaymark@gmail.com.
Короткий опис проекту: Ділянка розташована в Приморському районі міста Одеса. Проектом передбачається можливість модернізації та реновації частини старої території Чорноморського яхт-клубу. Ділянка для проектування - частково покинута, закрита територія. На території знаходяться неексплуатовані склади (контейнери), 20%території - пустир, що переходить в парк.
Ділянка має складну форму, площею 2,1Га з загальним перепадом рельєфу в 10м.
Ділянка обмежується Трасою Здоров'я із західного боку. Вулицею здійснюється інтенсивне вело-пішохідний рух, так-же присутній електротранспорт, з 24:00 до 6:00 дозволений проїзд автомобільного транспорту.
Проектом представлена пропозиція розробки модульного готелю з морських контейнерів. Дизайн ідея полягає в художньо-естетичній інтерпретації образу піксельної структури простору і раціонального функціоналізму. Тематика піксельної графіки проявилась в композиції житлових, адміністративних, побутових і рекреаційних блоків для можливості комбінаторного використання ідеї модульних елементів. Архітектура будівлі зумовлена необхідністю раціонального використання невеликої за площею території та оптимального рішення розміщення всіх необхідних функціональних зон.

Project name: Yacht Camp «Pixel».
Nomination: Project in the field of hotel and tourism business.
Actual Status: Unrealized.
Chief Architect: Dunay Mark.
Company name: DUNAY.
Contact details: +38 (098) 29-59-012; dunaymark@gmail.com.
Rief description of project: The plot is located in the Primorsky district of Odessa. The project provides for the possibility of upgrading and renovating part of the old Black Sea Yacht Club. Plot for design - partially abandoned, closed territory. On the territory are non-expropriated warehouses (containers), 20% of the territory - empty land, passing into the park.
The plot has a complicated form, with an area of 2.1Ga with a total relief of 10m.
The plot is limited to the Western Side of Health. There is an intensive cycling and pedestrian traffic on the street, electric transport is also present, from 24:00 to 6:00 it is allowed to travel by road.
The project proposes the development of a modular hotel from sea containers. The design idea consists in the artistic and aesthetic interpretation of the image of the pixel structure of space and rational functionalism. The subject of pixel graphics was manifested in the composition of residential, administrative, household and recreational blocks for the possibility of combinatorial use of the idea of modular elements. The architecture of the building is conditioned by the need for rational use of a small area and an optimal solution to the location of all necessary functional areas.
№20382
Назва проекту: Бізнес-готель.
Номінація: Проект у сфері готельного та туристичного бізнесу.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор: Олександр Горбачов, Игорь Чурсін.
Склад команди: Олександр Горбачов, Игорь Чурсін.
Назва компанії: Archmaster.
Контактні дані: arh.com.ua, +380632342391, Alexandr.gobikus@gmail.com.
Короткий опис проекту: Проктним завданням було реконтсрукція існуючого готелю з надбудовою двох поверхів. А також головним завданням було створити многофунціональність і ергономічність даної споруди. У слідстві чого планувальним рішенням на першому поверсі розташовано два окремих входи з зонами ресепшн, конферент залом, кафе і кабінетами космітологіі, спа і масажу. На наступних поверхах розташовані готельний номара і аппартоменти для тимчасового перебування. Фасади будівлі виконані в стилі мінімалізм з використанням трьох оснавних матеріалів - цегла і метал.
Місце знаходження проекту: Україна, Одеса.

Project name: Business Hotel.
Nomination: Project in the field of hotel and tourism business.
Category: Unsold commercial object.
Lead Architect: Alexander Gorbachev, Igor Chursin.
List of Team Members: Alexander Gorbachev, Igor Chursin.
Company name: Archmaster.
Contact details: arh.com.ua, +380632342391, Alexandr.gobikus@gmail.com.
Brief description of project The objective of the project was to reconstruct the existing hotel with a superstructure of two floors. As well as the main task was to create a multifunctional and ergonomic design of this structure. As a result, the planning decision on the first floor includes two separate entrances with reception areas, a conference room, a cafe and cosmology, spa and massage rooms. On the next floors there are hotel rooms and appartments for temporary stay. The facades of the building are made in the style of minimalism using three equipment materials - brick and metal.
Project location: Ukraine, Odessa.
№20389
Назва проекту: Апарт – готель в с. Малинка. Польща.
Номінація: Проект у сфері готельного та туристичного бізнесу.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор: Довгалець В.В.
Склад команди: Довгалець В.В.
Назва компанії: ТОВ «TOP GIP».
Місто: Рівне.
Контактні дані: тел. 097-63-98-203., 093-615-30-59., 777dvv@ukr.net.
Стислий опис проекту: Апарт-готель в курортному селищі Малинка передбачений для постійного та сезонного проживання.На території розташовано: 3 поверхова будівля апарт-готелю, альтанки для відпочинку, парковка.Апарт - готель налічує: 32 квартири різнотипового планування, в цокольному поверсі будинку розташовані: басейн, пральня та кімнати відпочинку. Екстер'єрне рішення: європейський мінімалізм.
Місце реалізації проекту: с. Малинка. Польща.
Площа проекту: 1 525 м2.

Project Name: Apart - hotel in the village. Malinka. Poland.
Nomination: Project in the field of hotel and tourism business.
Category: Unsold commercial object.
Head Architect: Dovhalets V.
List of Team Members: Dovhalets V.
Company's Name: TOP GIP.
Contact Details: 097-63-98-203, 093-615-30-59, 777dvv@ukr.net.
Short Description of the Project: Apart-hotel in the resort village of Malinka is intended for permanent and seasonal residence. On the territory there are: 3-storey building of the apart-hotel, gazebos for rest, parking. The apart-hotel has 32 apartments of various types of planning, in the ground floor of the house there are: swimming pool, laundry and rest rooms. Exterior solution: European minimalism.
Project Location: village Malinka. Poland.
Project area: 1,525 m2.
№20396
Назва проекту: Wave.
Номінація: Проект у сфері готельного та туристичного бізнесу.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Автори проекту: Білоцький О.В., Куцало О.Я.
Назва компанії: KYB Architects.
Контактний телефон: +380(44) 3844000; +380(67) 7784536.
Е-mail: office@kybua.com.
Опис проекту: Образ об'єкту сформований на основі поєднання двох елементів природи: води та каменю, що відображається на об'ємно-просторовому рішенні комплексу. Загалом комплекс містить 200 апартаментів, у кожному з яких спроектовано великі тераси, а на верхніх поверхах – приватні басейни. Компанія KYB Architects відповідально ставиться до проблем навколишнього середовища, тому ми приділили значну увагу збереженню елементів екосистеми узбережжя річки за рахунок зелених зон вздовж набережної.
На території клубного комплексу Wave розмістяться:
● дитячі майданчики;
● спортивні майданчики;
● рибацькі зони;
● алеї;
● велодоріжки;
● літнє кафе;
● ресторан;
● 113 наземних машиномісць, 2 підземних паркінга;
● променада вздовж набережної.
Місце знаходження проекту: Україна, Київська область, с. Вишеньки.
Площа: 23 000 м².

Project name: Wave.
Nomination: Project in the field of hotel and tourism business.
Category: Unsold commercial object.
Authors of the project: Bilotsky OV, Kutsalo O.Ya.
Company name: KYB Architects.
Contact phone: +380 (44) 3844000; +380 (67) 7784536.
E-mail: office@kybua.com.
Project description: The image of the object is formed on the basis of a combination of two elements of nature: water and stone, which is reflected in the three-dimensional solution of the complex. In total, the complex contains 200 apartments, each of which has large terraces, and on the upper floors - private pools. KYB Architects is responsible for environmental issues, so we have paid considerable attention to preserving elements of the river's ecosystem through green areas along the waterfront.
On the territory of the club complex Wave will be located:
● playgrounds;
● sports grounds;
● fishing areas;
● alleys;
● bicycle paths;
● summer cafe;
● restaurant;
● 113 ground parking spaces, 2 underground parking lots;
● promenade along the waterfront.
Location of the project: Ukraine, Kyiv region, village Cherries.
Area: 23,000 m2.
№20401
Назва проекту: Конкурсний проект на Міжнародний відкритий архітектурний конкурс на кращу проектну пропозицію торгового центру з готельним блоком Grand Hotel Lviv та конференц-залом по вул. Дорошенка, 2 у м. Львові.
Номінація: Проект у сфері готельного та туристичного бізнесу.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор: Володимир Соколик.
Склад команди: Кирило Чуйко, Андрій Назаренко, Христина Косьмій, Володимир Соколик.
Назва компанії: Chuyko Architecture, N+K Architectvra (колаборація).
Місто: Івано-Франківськ.
Контактні дані: 066 522 62 18.
Стислий опис проекту: Проектований будинок-вставка замикає фронт забудови вулиці Дорошенка. Дах має ухил, який дозволяє використовувати мансардні поверхи, забезпечуючи баланс рентабельності та толерантності до історичного середовища. В тілі галереї першого поверху влаштовано зупинку громадського транспорту. На першому поверсі з активним фасадом знаходиться торговий центр та лобі готелю. Входи в торговий центр та готель розділені, мають окремі холи та сходово-ліфтові вузли.
Планування торгового центру вільне. Вхід в комерційні приміщення відбувається через загальний хол, або безпосередньо з вулиці. Площина фасаду першого поверху — вітрина з акцентованими вхідними групами та поверхнями для влаштування вивісок на коректній для вузької вулиці висоті. Через хол торгового центру можна вийти у напівгромадський простір внутрішнього двору.
Другий поверх — торговий центр з вітринами в еркерах на головному фасаді. Третій, четвертий та п'ятий поверхи — приміщення готелю. Шостий поверх — два конференц-зали різної площі.
Місце реалізації проекту: Львів.
Площа проекту: 4 811,1 м².

Project name: Competitive project for the International Open Architectural Competition for the best design proposal of the shopping center with the Grand Hotel Lviv hotel block and the conference hall on the street Doroshenko, 2 in the city of Lviv.
Nomination: Project in the field of hotel and tourism business.
Category: Unsold commercial object.
Leading architect: Volodymyr Sokolyk.
Team members: Kyrylo Chuyko, Andriy Nazarenko, Khrystyna Kosmiy, Volodymyr Sokolyk.
Company name: Chuyko Architecture, N + K Architectvra (collaboration).
City: Ivano-Frankivsk.
Contact details: 066 522 62 18.
Brief description of the project: The designed insert house closes the front of Doroshenko Street. The roof has a slope that allows the use of attic floors, providing a balance of profitability and tolerance to the historic environment. There is a public transport stop in the body of the gallery on the first floor. On the ground floor with an active facade there is a shopping center and a hotel lobby. The entrances to the shopping center and the hotel are separated, have separate halls and stair lifts.
Shopping center planning is free. Entrance to commercial premises is through a common hall, or directly from the street. The plane of the facade of the first floor is a showcase with accentuated entrance groups and surfaces for signs at the correct height for a narrow street. Through the hall of the shopping center you can enter the semi-public space of the courtyard.
The second floor is a shopping center with shop windows in bay windows on the main facade. The third, fourth and fifth floors are the hotel premises. The sixth floor has two conference halls of different sizes.
Project location: Lviv.
Project area: 4,811.1 m2.
№20402
Назва проекту: Торговий центр з готельним блоком та конференц-залом.
Номінація: Проект у сфері готельного та ресторанного бізнесу.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Статус на поточний момент: Нереалізований.
Склад команди: ГАП – Андрій Ігнатюк, Сав'як Іванна, Юсковець Марина, Щур Софія.
Назва компанії: Архітектурно-проєктна компанія "5F studio" / ТЗОВ "СТУДІЯ 5Ф".
Контактні дані: Архітектурно-проєктна компанія 5F Studio, м. Львів, вул. Пасічна, 133а, тел.: 097 213 24 05, 067 372 76 75.
Опис проєкту: Територія розташована у межах історичного центру, включеного до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, території історичного ареалу м. Львова.
На проектованій ділянці передбачається реконструкція нежитлових приміщень під торговий заклад з конференц-залом та готельними номерами у верхніх поверхах.
Основний вхід в торгові приміщення здійснюється з вулиці Дорошенка. На першому та другому поверхах розміщуються приміщення торгівлі. З третього по п'ятий поверхи запроектовані готельні номери ,а на шостому поверсі конференц-зали. Вхід в проектований готель здійснюється з 3-ого,4-ого та 5-ого поверхів через існуючу споруду Гранд-Готелю на проспекті Свободи,13.
Передбачено влаштування ліфтів та сходових кліток для забезпечення вертикальної комунікації.
Проектований готель використовує інфраструктуру існуючої споруди Гранд-Готелю на проспекті Свободи,13. Торгові приміщення на першому поверсі, рівнозначні за своєю потужністю приміщенням, що підлягають зносу. Змін в містобудівній ситуації не передбачається.
Архітектура будівлі трансформується під впливом розвитку інноваційних технологій.
Основна ідея - це яскравий, але в той же час доречний і гармонійний із зовнішнім оточенням головний фасад будівлі, який співвідноситься з перспективними міськими видами, створює ззовні рефлексивний простір. Декор фасаду зумовлений функціональним призначенням споруди, особливостями її просторового та конструктивного вирішення.
Використання віконних розсувних систем дозволило звільнити 1-ий поверх, наповнивши його прозорістю і відкритим простором.
Середня частина будівлі (з 2-ого по 4-тий поверхи) виконана з навісних конструкцій та розміщена по лінії фасаду існуючої історичної забудови. Характеризується не симетричним чергуванням різнорозмірних арочних елементів, що є заскленням фасаду, а один з елементів виконаний з кортенової сталі і являється домінантою споруди.
На противагу центральній зоні фасаду в наслідок повторюваності елементів з однаковим інтервалом спостерігається метричне завершення будівлі. Ці поверхи оздоблені клінкерною цеглою.
Поверховість споруди не вище 22 м з метою оптимального архітектурно-просторового вирішення території. В склад торгового центру входять такі приміщення, як : торгові площі для оренди (на 1-му та 2-му поверхах), адміністративні приміщення та заклад громадського харчування. На третьому, четвертому та п'ятому поверхах розміщені готельні номери з терасою, з якої відкривається красивий вид на місто.
Місце реалізації проекту: Львів.

Project name: Shopping center with a hotel block and a conference hall.
Nomination: Project in the field of hotel and restaurant business.
Category: Unsold commercial object.
Current status: Not implemented.
Team composition: GAP - Andriy Ignatiuk, Savyak Ivanna, Yuskovets Marina, Schur Sofia.
Company name: Architectural and design company "5F studio" / LLC "STUDIO 5F".
Contact information: Architectural and design company 5F Studio, Lviv, st. Pasichna, 133a, tel .: 097 213 24 05, 067 372 76 75.
Project description: The territory is located within the historical center, included in the UNESCO World Heritage List, the territory of the historical area of Lviv.
The projected area envisages the reconstruction of non-residential premises for a shopping center with a conference hall and hotel rooms on the upper floors.
The main entrance to the premises is from Doroshenko Street. On the first and second floors there are trade premises. Hotel rooms are designed from the third to the fifth floor, and conference halls are designed on the sixth floor. The entrance to the designed hotel is from the 3rd, 4th and 5th floors through the existing building of the Grand Hotel on Svobody Avenue, 13.
Elevators and stairwells are provided to ensure vertical communication.
The designed hotel uses the infrastructure of the existing building of the Grand Hotel on Svobody Avenue, 13. Commercial premises on the ground floor, equivalent in capacity to the premises subject to demolition. Changes in the urban situation are not expected.
The architecture of the building is transformed under the influence of innovative technologies.
The main idea is a bright, but at the same time appropriate and harmonious with the external environment of the main facade of the building, which correlates with promising urban views, creates a reflexive space from the outside. The decor of the facade is due to the functional purpose of the building, the peculiarities of its spatial and structural solution.
The use of window sliding systems allowed to free the 1st floor, filling it with transparency and open space.
The middle part of the building (from the 2nd to the 4th floor) is made of hinged structures and is located along the facade of the existing historic building. It is characterized not by a symmetrical alternation of different-sized arched elements, which is the glazing of the facade, and one of the elements is made of corten steel and is the dominant structure.
In contrast to the central zone of the facade due to the repetition of elements with the same interval, there is a metric completion of the building. These floors are decorated with clinker bricks.
The number of storeys of the building is not higher than 22 m for the purpose of optimal architectural and spatial solution of the territory. The shopping center includes such premises as: retail space for rent (on the 1st and 2nd floors), administrative premises and a catering establishment. On the third, fourth and fifth floors there are hotel rooms with a terrace with a beautiful view of the city.
Project location: Lviv.
№20405
Назва проекту: Grand Hotel.
Номінація: Проект у сфері готельного та туристичного бізнесу.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор: Андрій Лесюк.
Склад команди: Андрій Лесюк, Михайло Когут, Христина Пундак, Андрій Гончаренко, Ігор Когут.
Назва компанії: «Guess Line Architects».
Місто: Львів.
Контактні дані: 098 253 50 55.
Опис проекту: Проєктна пропозиція торгового центру з готельним блоком Grand Hotel Lviv та конференц-залом розташована в історичному ареалі Львова у центральній частині міста на вул. Дорошенка 2.
Зберігаючи існуюче історичне середовище, ми одночасно розвиваємо його, створюючи контекстуальну концепцію забудови в історично-сформованому середовищі витриманого у модулі та масштабі існуючої забудови.
Форма проєктованої будівлі відтворює парцеляцію і об'єм в масштабі вулиці Дорошенка. Перший та другий поверхи втоплені відносно існуючої лінії забудови що дає змогу комфортно перебувати великим групам людей .Вхідний портал створює фізичний та візуальний зв'язок між вулицею і простором громадської функції. На першому поверсі розташований заїзд для автомобілів обслуговування Заїзд є візуально захованим за колонадою яка в момент руху транспорту може відкриватись або закриватись.
Фасаду у камені травертину надає будівлі природню фактуру та спорідненості з світлими кольорами оточуючих будівель. Дах будівлі оздоблений з металевих листів відтінку темної бронзи. Парцеляція фасадних плит та лінійні прорізи підкреслюють фасадну структуру примикаючих будівель, а ритмічність і розмір вікон наслідують модуль оточення. 1-й та 2-й поверх споруди вміщають у собі громадську функції з торгівельними площами. 3-й та 4,5-й мають готельну функцію яка доповеням Grand Hotel Lviv. У рівні 6-го поверху розміщено конференц-зал з усіма сукупними приміщеннями.
Будівлю забезпечено необхідними вертикальними комунікаціями та зв'язоком з існуючим Гранд Готелем. Створено інклюзивний, безбар'єрний простір. Основні конструктивні елементи - залізобетонні колони та перекриття. Будівля забезпечена необхідними інженерними комунікаціями.
Місце реалізації проекту: м. Львів, вул. Дорошенка 2.

Project name: Grand Hotel.
Nomination: Project in the field of hotel and tourism business.
Category: Unsold commercial object.
Leading architect: Andriy Lesyuk.
Team members: Andriy Lesyuk, Mykhailo Kohut, Khrystyna Pundak, Andriy Honcharenko, Ihor Kohut.
Company name: Guess Line Architects.
City: L'viv.
Contact details: 098 253 50 55.
Project description: The project proposal of the shopping center with the Grand Hotel Lviv hotel block and the conference hall is located in the historical area of Lviv in the central part of the city on the street. Doroshenko 2.
Preserving the existing historical environment, we simultaneously develop it, creating a contextual concept of building in the historically formed environment sustained in the module and scale of the existing building.
The shape of the designed building reproduces the parcelling and volume on the scale of Doroshenko Street. The first and second floors are recessed relative to the existing building line, which allows large groups of people to be comfortable. The entrance portal creates a physical and visual connection between the street and the space of public function. On the ground floor there is an entrance for service cars. The entrance is visually hidden behind a colonnade which can be opened or closed at the moment of traffic.
The facade in travertine stone gives the building a natural texture and affinity with the light colors of the surrounding buildings. The roof of the building is decorated with dark bronze metal sheets. Parceling of facade slabs and linear openings emphasize the facade structure of adjacent buildings, and the rhythm and size of the windows mimic the module of the environment. The 1st and 2nd floors of the building contain public functions with retail space. The 3rd and 4.5th have a hotel function that complements the Grand Hotel Lviv. At the level of the 6th floor there is a conference hall with all the common rooms.
The building is provided with the necessary vertical communications and connection with the existing Grand Hotel. An inclusive, barrier-free space has been created. The main structural elements are reinforced concrete columns and floors. The building is equipped with the necessary utilities.
Place of project implementation: Lviv, street Doroshenko 2.
№20408
Назва проекту: Apartment building Odessa.
Номінація: Проект у сфері готельного та туристичного бізнесу.
Категорія: Нереалізований комерційний проект.
ГАП: Шадиря Олексій Володимирович.
Склад команди: Шадиря Олексій, Король Юрій, Худер Самір.
Назва компанії: Capital Construction.
Місто: Київ.
Контактні дані: Capital.construction@icloud.com, 044 426 10 60, https://capital-construction.com.ua/
Стислий опис проекту: Комплекс «Apartment building Odessa» запроектований в туристичному місті Одеса поблизу моря. Комплекс включає в себе 9 наземних поверхів, до яких входять комерційні приміщення загальною площею 3000 м2 і 14 000 м2 апартаментів та один підземний паркінг. На території комплексу гармонійно поєднали різні функціональні блоки для комфортного життя та відпочинку: ігровий, спортивний, господарський майданчики та майданчик для відпочинку. Також запроектовано три басейни, один з яких дитячий. Будівля з сучасними фасадами чудово вписується в природнє середовище міста та додає привабливого простору навколо. Як результат – свіжа архітектура з дивовижними видами.
Місце реалізації проекту: Україна, Одеса.

Project Name: Apartment building Odessa.
Nomination: Project in the field of hotel and tourism business.
Category: Unrealized commercial project.
Head Architect: Oleksii Shadyria.
List of Team Members: Oleksii Shadyria, Yuriy Korol, Huder Samir.
Company's Name: Capital Construction.
Contact Details: Capital.construction@icloud.com, 044 426 10 60, https://capital-construction.com.ua/
Short Description of the Project: The complex "Apartment building Odessa" is designed in the tourist city of Odessa near the sea. The complex includes 9 ground floors, which include commercial premises with a total area of 3000 m2 and 14,000 m2 of apartments and one underground parking. The complex harmoniously combine various functional blocks for comfortable living and recreation: playgrounds, sports, utility and recreation areas. There are also three swimming pools, one of which is for children. The building with modern facades fits perfectly into the natural environment of the city and adds an attractive space around. The result is fresh architecture with amazing views.
Project Location: Ukraine, Odessa.
№20413
Назва проекту: Готель на вул. Дорошенка у м. Львові.
Номінація: Проект у сфері готельного та туристичного бізнесу.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Фактичний статус: Проект.
Головний архітектор та члени команди: Ольга Криворучко, Валентин Шароватов, Василина Гарбар, Антон Войташек, Валерія Полянcька, Анастасія Гапанович, Марія Гасюк.
Назва компанії: Urbanideas.
Контактні дані: e-mail: urbanideasprojects@gmail.com тел .: +380976218272,+380987487869.
Опис: Пропонована будівля повинна підкреслити якість оточуючого історичного контексту,
тому вона не є лендмарком, а мімікрує під довкілля і зливається з ним.
Об'єм пропонованої будівлі вимірюється не лише розмірами ділянки, а й оточуючим середовищем. Тому будівля заглиблюється углиб ділянки у рівні першого і двох останніх поверхів. Крім того, об'єм будівлі "зрізається" під кутом, характерним для кута нахилу дахів оточуючих будинків.
Оскільки фасад є досить продовгастим, то він членується на три менші частини, таким чином більше уподібнюється до розмірів фасадів довколишніх будівель. Розміри віконних прорізів і їх ритм запозичені від двох сусідніх будівель.
Проектована будівля створює новий громадський простір, що містить і зупинку громадського транспорту, і має досить місця і атрактивності, щоб слугувати місцем зустрічі для містян. Верхні тераси є просторими і багато озелененими, завдяки чому вони можуть перетворитися на атрактивний пункт огляду міських панорам.
У матеріалах верхніх поверхів переважає засклення, таким чином вони оптично розчиняються у рівні дахів. Також перший поверх суцільно скляний – так зникає грань між інтер'єром будівлі і екстер'єром вулиці.
Головний фасад запроектовано із металевої перфорованої поверхні із нерегулярними чарунками, що зменшуються в напрямку виступаючих частин фасаду і збільшуються біля вікон (таким чином пропускаючи більше світла у них). Ця поверхня переливається і мімікрує під оточення: її кольори залежать від погоди і середовища, яке відбивається у ній. А тіні, що виникають під поверхнею, додатково збагачують рисунок фасаду.
В перших двох поверхах розташовано комерційні приміщення (торгівля, кафе), наступні поверхи містять готель, останній поверх відведено під конференц-зал з панорамним кафе.

Project name: Hotel on the Doroshenka str, in Lviv.
Nomination: Project in the field of hotel and tourism busines.
Actual status: Project.
Chief architect and team members: Olha Kryvoruchko, Valentyn Sharovatov, Vasylyna Harbar, Anton Voitashek, Valeria Polianska, Anastasiia Hapanovych, Maria Hasiuk.
Company name: Urbanideas.
Contact details: e-mail: urbanideasprojects@gmail.com tel .: + 380976218272. + 380987487869.
Description: The proposed building should emphasize the quality of the surrounding historical context, therefore, it is not a landmark, but mimics the environment and merges with it.
The volume of the proposed building is measured not only by the size of the site, but also by the environment. Therefore, the building is deepened into the plot at the level of the first and last two floors. In addition, the volume of the building cuts at an angle typical of the angle of the roofs of the surrounding houses.
Because the facade is quite elongated, it is divided into three smaller parts, that is more similar to the size of the facades of surrounding buildings. The size of the window openings and their rhythm are borrowed from two neighboring buildings.
The designed building creates a new public space, which includes a public transport stop, and has enough space and attractiveness to serve as a meeting place for citizens. The upper terraces are spacious and very green, so they can become an attractive vantage point of urban panoramas.
The materials of the upper floors are dominated by glazing, so they are optically dissolved at the level of the roofs. Also, the ground floor is completely glass - so the line between the interior of the building and the exterior of the street disappears.
The main façade is designed with a perforated metal surface with irregular cells that decrease in the direction of the protruding parts of the façade and increase near the windows (thus transmitting more light to them). This surface shimmers and mimics the environment: its colors depend on the weather and the environment that is reflected in it. And the shadows that appear under the surface further enrich the pattern of the facade.
On the first two floors there are commercial premises (trade, cafe), the next floors contain a hotel, the top floor is set aside for a conference hall with a panoramic cafe.
№20512
Назва проекту: Комплекс готелю «VILLA FOUR ROOMS».
Номінація: Проект у сфері готельного та туристичного бізнесу.
Категорія: Реалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор: Ільченко Сергій Анатолійович.
Склад команди: Сергій Ільченко, Дмитро Носовський, Марія Голубка, Анастасія Середницька, Гліб Сємякін, Ілля Чаплигін, Олександр Дронов.
Назва компанії: «СТУДІЯ ІЛЬЧЕНКА».
Контактні дані: +38 067 93 77 777, сайт: http://studiia-ilchenka.ua.
E-mail: ilchenkostudio@gmail.com.
Опис проекту: Формат проекту готелю " VILLA FOUR ROOMS" можна окреслити як «поглинання», бо ззовні це більш схоже на трансформацію та поглинання об'єктом довколишніх просторів та сусідніх будинків. Процес змін розтягнутий у часі з 2012 по 2018 роки стає майже еволюційним.
Основний об'єм готелю з 24 номерами та рестораном Чемодан збудовано у 2012 році. Окремий блок з 8 апартаментів – є реконструкцією традиційного житлового будинку що закінчено у 2016. У 2018 році комплекс було доповнено залою ресторану на 100 місць, об'єм якої завершив формування затишного патіо.
Поява цього комплексу змінила фрагмент приватної забудови, що дивом опинився у тлі великого міста, додавши нові функції та публічні простори.
Фасади було виконано з цегли місцевого виробництва відповідно до принципів сталого розвитку.
Місце реалізації проекту: м. Харків, Україна.
Площа проекту: 2 389 м2.

Project name: VILLA FOUR ROOMS hotel complex.
Nomination: Project in the field of hotel and tourism business.
Category: Realized commercial object.
Leading architect: Ilchenko Sergey Anatolyevich.
Team members: Serhiy Ilchenko, Dmytro Nosovsky, Maria Holubka, Anastasia Serednytska, Glib Semyakin, Ilya Chaplygin, Oleksandr Dronov.
Company name: "ILCHENKO STUDIO".
Contact details: +38 067 93 77 777, website: http://studiia-ilchenka.ua.
E-mail: ilchenkostudio@gmail.com.
Project description: The project format of the hotel "VILLA FOUR ROOMS" can be described as "absorption", because from the outside it is more like the transformation and absorption of the object of the surrounding areas and neighboring houses. The process of change stretched over time from 2012 to 2018 is becoming almost evolutionary.
The main volume of the hotel with 24 rooms and a restaurant Suitcase was built in 2012. A separate block of 8 apartments - is a reconstruction of a traditional residential building that was completed in 2016. In 2018, the complex was supplemented by a restaurant hall for 100 seats, the volume of which completed the formation of a cozy patio.
The appearance of this complex changed a fragment of private buildings, which miraculously appeared in the background of a large city, adding new features and public spaces.
The facades were made of locally produced bricks in accordance with the principles of sustainable development.
Project location: Kharkiv, Ukraine.
Project area: 2,389 m2.

№20518
Назва проекту: Miror Hotel

Номінація: Проєкт у сфері готельно-туристичного бізнесу
Статус на поточний момент: Нереалізований
ГАП та склад команди: Семен Мирослав, Багрій Юрій, Гапак Михайло

Назва компанії: The One Architectural Lab

Контактні дані: +38050 7373073; e-mail: office@theonearch.com
Короткий опис проекту:

Місце, що надихає видами довкола, повітрям, яким дихається легко, чистотою, яку відчуваєш через 5 хвилин. Це те, що дісталось "THE ONE" на початку проекту. Ми працювали з замовником не в перше, і приступивши до готелю - вже розуміли один одного досить добре. Хотілось створити яскравий і незабутній образ, інстаграмну локацію бутік-готелю в який хочеш повернутися знову. На трьох поверхах розташований номерний фонд з 33 номерів різного класу, ресторан з відкритим літнім майданчиком, зона рецепції з магазином прокату і сушки лиж, кімнати для персоналу, що виходять на задній фасад і господарські приміщення. Так само, в проект готелю закладена зона Spa, що логістично грамотно пов'язана з основним корпусом та виходом до басейну на даху. На ньому також розташована власний вертолітний майданчик для vip. Готель будується на складному рельєфі, з прекрасним видом на гори. "Miror" орієнтований на повне завантаження в зимову пору року, так як розташований в найкращому лижному курорті України.

З огляду на клас і претензійну заявку на майбутнього клієнта - він оснащений всім, що потрібно для комфорту і приємного перебування гостей.
Рік реалізації проекту: 2021
Місце реалізації проекту: м.Ужгород, Україна


Project name: Miror Hotel
Nomination:
Project in the field of hotel and tourism business
Actual Status:
Unsold residential building
Chief Architect and Team Members:
Semen Myroslav, Bagrij Jurij, Gapak Mykhailo
Company name: The One Architectural Lab
Contact details:
+38050 7373073; e-mail: office@theonearch.com
Description of project:


A place that fascinates with views around, the air of which you breathe easily, the purity that you feel after 5 minutes. This is what THE ONE got at the beginning of the project. We worked with the client on their house, and when we got down to the hotel we already understood each other quite well. I wanted to create a bright and unforgettable image, the instagram location of the boutique hotel to which you want to return again. On three floors of the hotel there are rooms with 33 rooms of different classes, a restaurant with an open summer terrace, a reception area with a ski rental and drying shop, rooms for staff that overlook the rear facade and utility rooms. Also, the project of the hotel includes a Spa area, which, in terms of logistics, is competently connected with the main building and access to the rooftop pool. It also has its own helipad for VIP guests. The hotel is located on a difficult terrain, with a beautiful view of the mountains, is focused on full workload in the winter season, as it is located in the most popular ski resort in Ukraine.

Taking into account the class and the pretentious application for the client, it is equipped with everything that is needed for the comfort and pleasant stay of future guests.

Project year: 2021
Project location
: Uzhgorod, Ukraine

№20615
Номінація – Архітектура комерційних будівель (проект у сфері готельного та туристичного бізнесу), категорія – реалізований об'єкт

Назва проекту - «Реконструкція офісно-готельного комплексу на вул. Кривий Вал, 39 у м. Луцьку»

Головний інженер проекту (ПІБ) - Куч Галина Борисівна

Склад команди: Козлов Віталій, Стахів Тарас, Мацигін Юрій, Кручок Василь

Назва компанії - ТзОВ «ІП «Комфортбуд»

Місто- Львів

Контактні дані -79031, Україна, м. Львів, вул. Карла Мікльоша, 23

тел.: +38 (032) 295-60-78

Стислий опис проекту (до 500 знаків)- Будинок розташований в центральній частині міста Луцька (в історичному ареалі) поруч з Центральним парком культури і відпочинку імені Лесі Українки. Номерний фонд після реконструкції – 35 номерів. Стилістичне вирішення фасадів – функціоналізм. Темними кольорами (коричневим та сірим) та світлопрозорими системати підкреслені вхідні групи, балкони, а також зона ресторану на першому поверсі. Великогабаритні зовнішні блоки системи кондиціонування на фасадах тільки підкреслюють функціональність будівлі.

Рік реалізації проекту (або статус нереалізованого) – 2017

Місце реалізації проекту – м. Луцьк, Україна

Площа проекту – 1860 кв. м (загальна площа будинку)

№20621
Project name: REDCUBE HOUSE

Nomination: Commercial architecture
Actual Status:Concept
Chief Architect and Team Members:
Alina Gubar, Sergii Gubar, Dmytro Plesnytskyi, Dzvina Rymar
Company name: GAB ARCHITECTS
Contact details: architectsgab@gmail.com
+380674471070
Description of project:


Each of us at some point wants to be away from the urban environment and to be closer to nature. We developed this modern holiday house exactly for such moments.

The designed area is located in the village of Kryvopillya, Verkhovyna district on the slopes of a hill with a magnificent view of the Mount Hoverla.Since the site is located on a fairly steep terrain, it was decided to use it as a feature and advantage in the design of the building: because of this in the basement there is a technical room for the maintenance of the house. With this in mind, we have created a comfortable and functional two-storeyed space that is constructed diagonally from two blocks. On the ground floor there is a hall, a wardrobe, a bathroom, a kitchen-living room and a sauna area with an incredible view of the surrounding nature. On the second floor there is a hall, two bedrooms with showers and exits to the terraces where you can watch the starry sky and just enjoy the moment. For a comfortable stay in the house there is a porch and a place for a car with a cover, as well as a large terrace with a swimming pool.

Project year: 2020
Project location
Verkhovyna district, Carpathian MountainsProject name: REDCUBE HOUSE

Nomination: Проєкт у сфері Готельно- туристичного бізнесу

Actual Status:Концепт
Chief Architect and Team Members: Аліна Губарь, Сергій Губарь, Дмитро Плесницький, Дзвіна Римар
Company name: GAB ARCHITECTS
Contact details: architectsgab@gmail.com +380674471070
Description of project:

. Кожен з нас в певний момент хоче опинитися подалі від міського середовища та бути ближче до природи. Саме для таких моментів було розроблено сучасний відпочинковий будиночок.

Ділянка під проектування знаходиться в с.Кривопілля, Верховинського району Івано-Франківської області, на схилах пагорба з чудовим виглядом на гору Говерла.

Оскільки ділянка розташована на доволі стрімкому рельєфі, було вирішено використати її як особливість та перевагу при проектуванні будівлі адже завдяки цьому в цоколі технічне приміщення для обслуговування будинку. З огляду на це, ми створили зручний та функціональний двоповерховий простір який розміщений навхрест з двох блоків. На першому поверсі розмістився хол, гардероб, санвузол, кухня-вітальня та зона сауни з неймовірним виглядом на навколишню природу. На другому поверсі – хол, дві спальні з душовими кімнатами та виходами на тераси, де можна спостерігати за зоряним небом та просто насолоджуватись моментом. Для зручного перебування в будинку було передбачено ґанок та місце для авто з накриттям, а також велика тераса з басейном.

Project year: 2020
Project location
Верховинський район, Карпати

№20655
Project Name: Congress Hotel PUSHCHA

Category: Unbuilt Commercial Project. Hospitality and Tourism Project.

Project Status: Concept/.

Lead Architect: Viktor Kudin.

Design Team:

Olga Ryabova, Mykhailo Karnaukhov, Nadiia Besarab, Maryna Dovhanych.

Office Name: KUDIN architects

Contact Information:
01054
Kyiv, Ukraine
Turhenivsʹka str. 16

Tel: +380503303097
kudin.arch@gmail.com
https://www.kudin-arch.com/

Short Project Description:

Built in the 70s as a sanatorium, Pushcha Congress Hotel includes renovated and entirely new facilities that form a unified architectural design (new construction area - 11,600 m2).

The hotel is located in a recreational area surrounded by large green area, so all the structural elements will be equipped with terraces for outdoor events.

The project includes a new congress center with a hall for 300 people, a new restaurant and an outdoor pool.

A new hotel building with 60 hotel rooms, a gym, a spa center and a medical clinic increases the capacity of the hotel.

Completion Year: 2020

Location: Mykoly Yunkerova St, 20, Kyiv.

Made on
Tilda